Restauracja Polskie Smaki
Wroc³aw, ul. Pi³sudskiego 74
(siedziba NOT-u)
telefon: 71 794-69-02
kom. 501 07-41-14
e-mail: restauracjapolskiesmaki@wp.pl

 

Restauracja Polskie Smaki